خطا
 •  به فایل نمیتوان دسترسی داشت لطفا چند دقیقه دیگر امتحان کنید

1ماه/50گیگ
ویژه

ریال70,000

ریال2,258 روزانه

 • پرداخت امن
 • تضمین امنیت 100% فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

1ماه/100گیگ
ویژه

ریال140,000

ریال4,516 روزانه

 • پرداخت امن
 • تضمین امنیت 100% فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

1ماه/250گیگ
ویژه

ریال250,000

ریال8,065 روزانه

 • پرداخت امن
 • تضمین امنیت 100% فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

1ماه/500گیگ
ویژه

ریال500,000

ریال16,129 روزانه

 • پرداخت امن
 • تضمین امنیت 100% فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت:

1ماه/1000گیگ
ویژه

ریال1,000,000

ریال32,258 روزانه

 • پرداخت امن
 • تضمین امنیت 100% فایل ها
 • انتخاب روش پرداخت: