کسب درامد

فایل هایتان را آپلود کنید و به ازای هر دانلود درامد کسب کنید حداقل اندازه فایل باید 1 مگابایت باشد به مقدار پرداخت به ازای هر اندازه و کشور نگاهی بندازید

reward price -کسب درامد

گروه1 = ایران

گروه2 = سایر کشورها